Sơn giả đá Thuận An, Tân Uyên, Dĩ An – Cột giả cẩm thạch láng bóng